מלך הכבוד

מי הוא מלך הכבוד ומי הוא מלחך בשר ודם את זאת נגלה בהצגה חינוכית ומשעשעת על מלך ערבי גאוותן שחשב שהוא הגדול מכולם.וכדי להוכיח לעצמו ולסובבים אותו שמחשבותיו אמת הם, שלח את הווזיר שלו לרחבי המדינה כדיי לשמוע מה אומרים עליו העם.

הוזיר מסתובב ושומע שבחים על המלך , עד שהגיע ליד בית הכנסת של היהודים, שם במקום שבחים על המלך הוא שומע שהיהודים שרים ומשבחים מלך אחר

מי הוא זה מלך הכבוד –השם צבקות הוא מלך הכבוד סלה"

הוזיר נדהם מחוצפתם של היהודים הוא מזמן אליו את הרב, ומודיע לו שאם תוך שבוע היהודים לא יביאו את המלך שלהם לארמון המלך הם יאלצו לצאת מהממלכה וללכת למדבר.

היהודים היו אובדי עצות ,עשו תשובה התפללו וציפו לישועתם. הקב"ה אכן שמע את תפילתם ושלח להם את אליהו הנביא בדמות קבצן.

הקבצן ניגש אל הרב ורק אחרי מאמצים מרובים הצליח לשכנע את הרב שיש ביכולתו לעזור להם.ובשביל זה הוא צריך הרבה כסף. הרב חושד בקבצן אבל בלית ברירה אוסף את הכסף מהקהילה ונותן לקבצן.

הקבצן לוקח את הכסף והולך ישר לבית המרחץ של המלך.הוא משחד את השומר להכנס למרחץ ומבטיח לצאת במהירות.

בעוד הקבצן בתוך המרחץ מגיע המלך ולמרות שהשומר מנסה בכל כוחותיו לשכנע את המלך לא להכנס, הלך נכנס.

שם בתוך המרחץ התחבה הקבצן וכשהלך נכנס למים לבש הקבצן את בגדי המלך ויצא החוצה.

השומר לא מבחין שזהו הקבצן אבל היה מופתע מהתנהגותו האדיבה. כשיצא המלך האמיתי בבגדי הקבצן החוצה נוכח לדעת כי איש מבין נתיניו אינו מאמין שהוא המלך. הוא מגיע לארמון וכשמספרים למלך על המשוגע שנמצא בפתח הארמון טוען שהוא הלך, הוא מזמין אותו להכנס מוציא את כל עבדיו מהטרקלין ובשיחה קצרה מוכיח למלך כי הוא לא הגדול מכולם, וכי יש מי שגדול ממנו. המלך המבולבל מסכים שטעה ומבטיח להיות מלך טוב ובמיוחד עם נתיניו היהודים.

הומחז ע"י הרב ארז משה דורון מבוסס על סיפור עממי